fbpx

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji – 2021-04-29

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Miło Cię tu widzieć. Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo poważnie. Zapoznaj się proszę z dokumentem poniżej, który dla Ciebie przygotowałam. Znajdziesz tutaj zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze mojej strony internetowej www.drawthewords.pl.

Pamiętaj proszę o tym, że moja strona internetowa będzie się rozwijać, razem z nią zmianie ulegnie dokument, który właśnie czytasz. Zachęcam Cię zatem do odwiedzania zakładki Polityka Prywatności i Plików Cookies tak często, jak to tylko możliwe. Dla Twojej wygody na początku dokumentu zawsze podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

Podstawowe informacje:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Jakuszko Sobocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Jakuszko-Sobocka – Draw the words, adres: ul. Szwajcarska, nr 11 lok. 2, 20-861 Lublin, NIP 5372622249. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: kontakt@drawthewords.pl.

Masz także prawo do żądania udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu możesz skontaktować się ze mną pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym.

Zależy mi na tym żebyś była/był świadomy, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie czy dodając komentarze na blogu przekazujesz mi swoje dane osobowe.

Ze swojej strony zapewniam Cię, że dokładam wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne. Stosuję odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuję, że przetwarzam je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców to gwarantuję Ci, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić Ci odpowiedni standard bezpieczeństwa Twoich danych.

 

Obowiązujące zasady:

Korzystanie ze mojej strony internetowej jest dobrowolne.

Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywania mi swoich danych.

Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. pozostawienia komentarza pod artykułem na stronie, skontaktowania się ze mną lub zapisania się na mój newsletter.

Dokładam wszelkiej staranności, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne.

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, z których korzystasz wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter oraz Google+.

 

Przetwarzanie Twoich danych:

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania mojej strony internetowej mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Zamówienia. W trakcie składania zamówienia podajesz mi dane niezbędne do jego realizacji, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. W trakcie składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Newsletter. W celu zapisania się do newslettera, niezbędne jest przekazanie adres e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Możesz też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Działalność w social mediach. Jestem administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem mojego fanpage na Facebooku (Draw the words) oraz kont na innych portalach społecznościowych (LinkedIn, TikTok, Instagram).

Dane osobowe będę przetwarzać w celu administrowania i zarządzania stroną, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO..

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia” fanpage/wybrania opcji Obserwuj lub gdy w inny sposób zostawisz swoje dane, np. w formie umieszczenia komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage/konta lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Zasady odnoszące się do fanpage oraz poszczególnych kont ustalam ja, jako ich współadministrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage/konto ustala podmiot zarządzający tym portalem.

 

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przeze mnie przetwarzane w następujących celach:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 2. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi;
 3. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
 4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;
 5. badania satysfakcji z oferowanych usług;
 6. kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

 

Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

Profilowanie:

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Twoje prawa:

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do informacji,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na mojej stronie internetowej.

Zapewniam Cię jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony Twoich danych.

Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam najczęściej, podzieliłam je na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.

 1. Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

LH.pl Sp. z o.o. serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; https://www.lh.pl/regulaminy/5,polityka-prywatnosci

W celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery firmy LH.pl Sp. z o.o.

 1. Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;

Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści;

Active Campaign – możliwość wysyłania maili, jak i tworzenia formularzy do zapisywania danych osobowych do wysyłania maili

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter – https://twitter.com/en/privacy.

Active Campaign – https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

Zachęcam Cię do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. W ten sposób będziesz bardziej świadoma/świadomy jak platformy wykorzystują Twoje dane osobowe i w jaki sposób możesz na to wpłynąć.

 

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube:

Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube.

W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych z serwisu YouTube.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj proszę materiału video.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

Moja strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, używa plików cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe, w tym moją. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).

Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcie.

Moja strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.

Nie obawiaj się, że korzystanie z plików cookies oznacza pobieranie od Ciebie informacji poufnych.

Moja strona internetowa wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytic – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój mojej strony.

 

Logi serwera:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Postanowienia końcowe:

Treści umieszczone na tej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez podmioty trzecie (Facebook, Instagram, YouTube) są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości.

Wszystkie treści umieszczone na tej stronie stanowią przedmiot moich praw autorskich. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 

 

 

Shopping Cart

Zapisy